Parafia pw. Św. Jana Ewangelisty w Chobrzanach

czytania na każdy dzień

Historia parafii

Parafia została założona przez bpa krakowskiego Jana Grota, który na prośbę swoich braci ufundował w 1333 r. w swojej rodzinnej wsi Chobrzanach kościół p.w. św. Jana Ewangelisty i św. Marty. Parafia w 1337 r. obejmowała dziewięć wiosek. Nowy kościół drewniany, modrzewiowy na miejscu zniszczonego, został wzniesiony ok. 1644 r. Z czasem i ten popadł w ruinę. W latach 1810-1816 z zakupionych resztek zamku w pobliskich Gorzyczanach został wystawiony kościół murowany. Kościół ten pokryty gontem a następnie słomą spłonął wraz z plebanią 20 IV 1864 r. Zdołano ocalić jedynie puszkę z Najświętszym Sakramentem i obraz Matki Bożej ze św. Janem i Martą z XV w. Ówczesny proboszcz ks. Antoni Koziczkowski zamieszkał w spichrzu. Po jego śmierci 18 V 1864 r. bp Juszyński zlikwidował parafię Chobrzany, przydzielając miejscowości wchodzące w jej skład do parafii: Samborzec, Koprzywnica i Klimontów. Taki stan trwał do 1873 r. W r. 1870 został mianowany proboszczem do Chobrzan ks. Walenty Gacki, który odprawiał nabożeństwa w kaplicy Jabłońskich na cmentarzu i zajął się budową nowego kościoła. Budowę ukończono w r. 1873. Kościół, wzniesiony z kamienia na planie prostokąta przedzielonego łukiem dla utworzenia prezbiterium i dwu bocznych zakrystii, został poświęcony w 1872 r. przez ks. Skarżyńskiego delegata biskupiego, uroczyście poświęcony w 1890 r. przez bpa A. Sotkiewicza. W latach 1983-1985 kościół został gruntownie odrestaurowany wraz z kaplicą na cmentarzu grzebalnym. Z zabytków kościół posiada w bocznym ołtarzu obraz Santa Conversazione z postaciami Matki Bożej z Dzieciątkiem, św. Jana Ewangelisty i św. Marty z XV w. oraz obrazy św. Józefa Kalasantego i Matki Boskiej Niepokalanej z ok. poł. XIX w. przeniesione po 1873 roku z kościoła OO. Pijarów w Radomiu. Parafia posiada akta parafialne od roku 1797.

 

Do parafii należą: Bystrojowice (2 km), Byszów (5 km), Chobrzany, Faliszowice (2 km), Gorzyczany (2 km), Jachimowice (3 km), Janowice (3 km), Ryłowice (2 km), Strączków (1 km). 

 Ilość wiernych: 2400

Odpusty: Św. Jana Ewangelisty (6 maja) Św. Marty (29 lipca)