Parafia pw. Św. Jana Ewangelisty w Chobrzanach

czytania na każdy dzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc". Jest więc uprzywilejowanym miejscem dla katechezy Ludu Bożego. "Katecheza z natury swej jest związana z całym sprawowaniem liturgii i sakramentów, gdyż właśnie w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, Jezus Chrystus najpełniej działa w celu przemiany człowieka" (KKK 1074).

    Powierzajmy siebie, naszych bliźnich, Kościół, Ojczyznę i Świat Bogu Wszechmocnemu. Módlmy się na Różańcu i wezwaniami Litanii Loretańskiej wzywając orędownictwa Matki Bożej.
 
   W dzień zatrzymajmy się aby o godz. 12.00 odmówić modlitwę "Anioł Pański". Wieczorem o godz. 21.00, łączmy się duchowo we wspólnej modlitwie Apelu Jasnogórskiego. 
   
Niech w każdym domy będzie kropielnica z wodą święconą. Wychodząc z domu i powracając czyńmy znak Krzyża Świętego
i skrapiajmy się wodą święconą.
 
Troszczmy się o siebie nawzajem. Wspierajmy i podtrzymujmy na duchu wątpiących i zalęknionych. 

 

 

Konto parafii: BS w Sandomierzu o/Samborzec

Nr konta : 03 9429 0004 2001 0052 3769 0001