Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich ks.Prałata Czesława Przewłockiego

W  dzień Odpustu parafialnego ku czci św. Jana Ewangelisty uroczystej Sumie przewodniczył ks. Prałat Czesław Przewłocki, który obchodził swoją 50-tą rocznicę święceń kapłańskich.

CZUWANIE DLA MŁODYCH

ZAPRASZAMY 30 KWIETNIA 2015 r. DO KLIMONTOWA

PROGRAM:

13.00 Powitanie symboli ŚDM

13.15-15.00 - Czuwanie młodzieży. Adoracja krzyża i czuwanie maryjne.

15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja uwielbienia w ciszy.

16.00 - Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza. Zakończenie peregrynacji. 

Wiadomości na temat Światowych Dni Młodych znajdziesz -TUTAJ

Katolicka Telewizja Serbinów zaplanowała internetową relację na żywo z rozpoczęcia peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji.

Dla tych, którzy pozostaną w domach lub nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu rozpoczynającym peregrynację symboli ŚDM na Świętym Krzyżu będzie udostępniona w internecie transmisja na żywo z tego wydarzenia. Dziennikarze telewizyjni z TV Serbinów poprowadzą relację z powitania symboli i Mszy św. rozpoczynającej peregrynację. 
Zapraszamy do śledzenia relacji. Zachęcamy także, aby umożliwić uczestnictwo w tym wydarzeniu osobom chorym, starszym i innym waszym domownikom poprzez udostępnienie relacji internetowej. 
Bądźmy razem w tym dniu. 
Oto linki do transmisji internetowej. 
Rozpoczęcie peregrynacji: https://www.youtube.com/watch?v=2sltIqU9foM

Nowa Rada Parafialna

 

12.04.2015 r podczas Sumy członkowie Rady Parafialnej złożyli  następujące przyrzeczenie:  „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelia, której ręką dotykam i całuję”.