Parafia pw. Św. Jana Ewangelisty w Chobrzanach

czytania na każdy dzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc". Jest więc uprzywilejowanym miejscem dla katechezy Ludu Bożego. "Katecheza z natury swej jest związana z całym sprawowaniem liturgii i sakramentów, gdyż właśnie w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, Jezus Chrystus najpełniej działa w celu przemiany człowieka" (KKK 1074).

 Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa

 

Nasz Pan, Jezus Chrystus, posłusznie poszedł na krzyż i dał się na nim zabić, aby nas ocalić. Zapłacił za nas najwyższą cenę i zrobił to z miłości. Powstał z martwych i pokonał śmierć, bo jest od niej potężniejszy!

Życzymy Wam, aby te świąteczne dni były wykorzystaną okazją do nawrócenia, do wypowiadania słów:
„przepraszam” i „wybaczam”,
do okazania miłości w praktyczny sposób.
Aby Zmartwychwstały Chrystus napełnił nas
pokojem i miłością, aby obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, co już martwe; niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności. 

 

 

Konto parafii: BS w Sandomierzu o/Samborzec

Nr konta : 03 9429 0004 2001 0052 3769 0001