CZUWANIE DLA MŁODYCH

ZAPRASZAMY 17 KWIETNIA 2015 R DO KLIMONTOWA - g. 19.00

Wiadomości na temat Światowych Dni Młodych znajdziesz -TUTAJ

Katolicka Telewizja Serbinów zaplanowała internetową relację na żywo z rozpoczęcia peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji.

Dla tych, którzy pozostaną w domach lub nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu rozpoczynającym peregrynację symboli ŚDM na Świętym Krzyżu będzie udostępniona w internecie transmisja na żywo z tego wydarzenia. Dziennikarze telewizyjni z TV Serbinów poprowadzą relację z powitania symboli i Mszy św. rozpoczynającej peregrynację. 
Zapraszamy do śledzenia relacji. Zachęcamy także, aby umożliwić uczestnictwo w tym wydarzeniu osobom chorym, starszym i innym waszym domownikom poprzez udostępnienie relacji internetowej. 
Bądźmy razem w tym dniu. 
Oto linki do transmisji internetowej. 
Rozpoczęcie peregrynacji: https://www.youtube.com/watch?v=2sltIqU9foM

Nowa Rada Parafialna

 

12.04.2015 r podczas Sumy członkowie Rady Parafialnej złożyli  następujące przyrzeczenie:  „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelia, której ręką dotykam i całuję”.

Życzenia Wielkanocne

Wszystkim Gościom i Parafianom,

z okazji Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa składamy serdeczne życzenia:

niech radość, pokój i nadzieja zagoszczą na stałe w waszych sercach,

niech Jezus Chrystus wlewa w serca optymizm, który tak bardzo jest potrzebny w życiu,

niech Jego Zmartwychwstanie  będzie dla Was siłą w pokonywaniu trudności.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

 

                                                                        Kapłani

TRIDUUM PASCHALNE

 

 


Wielki Czwartek – dzień Wieczerzy Pańskiej ( w kościele o godz. 18.00)
Dzień ten rozpoczyna obchody świętego Triduum Paschalnego. Świętujemy w nim ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Ma on niezwykle bogatą symbolikę.
We wszystkich Kościołach Katedralnych właśnie w tym dniu w trakcie Mszy Krzyżma, rano, poświęcony zostaje olej katechumenów, olej chorych i Krzyżmo Święte. Oleje te będą służyć przez cały rok w diecezji do chrztów, namaszczania chorych bierzmowania, święceń kapłańskich i konsekracji kościołów i ołtarzy. Również w tym dniu wieczorem ma miejsce Msza Wieczerzy Pańskiej. Jest to niezwykle uroczysta Eucharystia, która w każdym kościele jest koncelebrowana przez wszystkich księży z parafii. W trakcie śpiewu „Chwała na wysokości Bogu” biją wszystkie dzwony i dzwonki znajdujące się w kościele. Po tym śpiewie milkną aż do chwili kiedy ich dźwięk oznajmi światu radosną wieść, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Milkną także organy i odtąd wszystkie śpiewy wykonywane są a cappella.
Po homilii (przeważnie w większych kościołach) następuje liturgia umywania nóg, która upamiętnia ewangeliczną scenę, w której Jezus umył nogi swoim apostołom. Wówczas kapłan obmywa nogi 12 wiernym wybranym wcześniej spośród parafian.
Po Komunii następuje uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu z Tabernakulum do odpowiednio przygotowanego miejsca popularnie nazywanego ciemnicą. Przeważnie jest to boczna nawa lub kaplica. Po odejściu kapłana do zakrystii odkrywany jest ołtarz. W tym dniu nie ma błogosławieństwa, gdyż jest to dopiero początek pamiątki wielkich dzieł zbawczych, które się dokonały i wciąż są uobecniane. Liturgia w pewien sposób trwa nadal. Pan Jezus po ostatniej wieczerzy wyszedł do Ogrójca aby się modlić. Wiele zakonów, a także niektórzy świeccy w noc z wielkiego czwartku na piątek odprawiają tzw. Godzinę Świętą. Jest to kilkugodzinne czuwanie połączone z czytaniami z Pisma Świętego, modlitwami i adoracją w Ciemnicy.Wielki Piątek Męki Pańskiej ( godz. 17.30 Droga Krzyżowa)

Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy od godz. 8.00 .W Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy świętej. Liturgia tego dnia jest jednak niezwykle bogata. Wejście kapłanów i asysty następuje w ciszy. Po przyjściu do ołtarza kapłani kładą się krzyżem oddając cześć Jezusowi. Następuje Liturgia Słowa w tracie której odczytywana jest Męka Pańska. Po niej i po rozbudowanej w tym dniu modlitwie powszechnej następuje uroczyste odsłonięcie i adoracja Krzyża. Wierni podchodzą i całują święty znak męki. Po tym obrzędzie przykrywa się ołtarz obrusem i rozdzielana jest Komunia Święta. Następnie monstrancję z Najświętszym sakramentem zasłania się welonem i przenosi do grobu. Chrystus został ukrzyżowany i oddał ducha.Wielka Sobota

W tym dniu poświęca się pokarmy . Wigilia Paschalna, która rozpoczyna się  po zmroku należy już do obrzędów dnia następnego – niedzieli Zmartwychwstania.

 Wielka Noc Zmartwychwstania – Wigilia Paschalna ( godz. 19.00)


Ten dzień, a właściwie ta noc ma najbogatszą Liturgię z całego Triduum. Rozpoczyna się na dworze poświęceniem ognia i zapaleniem Paschału. Jak Chrystus cudownie zmartwychwstały zajaśniał dla wszystkich dusz pogrążonych w ciemnościach grzechu, tak teraz w ciemności nocy płonie światło świecy paschalnej, która jest też symbolem słupu ognia prowadzącego Izraelitów przez pustynię – o czym usłyszymy w czytaniach. Po uroczystym wniesieniu Paschału i zapaleniu świateł kapłan lub diakon śpiewa Exultet – orędzie paschalne, przepiękną pieść ogłaszającą światu że to dziś jest ta „Błogosławiona noc w której niebo łączy się z ziemią”.
Po Liturgii Światła następuje Liturgia Słowa w której powinno być odczytanych 8 czytań (i tyleż samo psalmów) i Ewangelia, ale można odczytać mniejszą ilość. Przed ostatnim czytaniem zwanym epistołą odśpiewane zostaje radosne Gloria – Chwała na wysokości Bogu w trakcie którego znów odzywają się wszystkie dzwony. Po epistole następuje uroczysty śpiew Alleluja – pierwszy raz od 40 dni. Po nim następuje Ewangelia ogłaszająca że Jezus Zmartwychwstał i ukazał się swoim wybranym.
Następna cześć Liturgii tego dnia to poświęcenie wody i jeśli są katechumeni – chrzest. W trakcie tego obrzędu śpiewa się litanię do wszystkich świętych. Po poświęceniu wody następuje uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrztu. Świadome potwierdzenie wyboru, który dokonali za nas nasi rodzice.
Następnie sprawowana jest Liturgia Ofiary, czyli błogosławieństwo darów, konsekracja i Komunia. Przy konsekracji używa się Pierwszej Modlitwy Eucharystycznej czyli Kanonu Rzymskiego. Jest to przepiękna i uświęcona Tradycją modlitwa w której słowa warto się wsłuchać.
Po komunii, lub przed pierwszą Msza poranną następuje Procesja Rezurekcyjna. Ksiądz z Najświętszym Sakramentem, asysta i wszyscy wierni wychodzą na ulicę swojej parafii aby obwieścić całemu światu, że Chrystus zmartwychwstał – Prawdziwie zmartwychwstał!

Niedziela Palmowa 2015 r.

Zrozumieć Niedzielę Palmową Męki Pańskiej

We współczesnym obyczaju liturgicznym niedziela rozpoczynająca Wielki (albo Święty) Tydzień jest niezwykle popularna. Wówczas niemal wszyscy, nawet ci, którzy rzadko pojawiają się w kościele, biegną z zapałem przed ołtarz, trzymając w rękach zielone gałązki. Co ich tak ponagla? Czy tylko widoma teatralność obrzędów, symbolika i najróżniejsze zwyczaje okalające jak wieniec tę wielkopostną uroczystość? Zapewne. Ale być może intuicyjnie wyczuwają też, że chodzi o coś bardziej zasadniczego, mianowicie o duchowe odczucie, że droga krzyżowa życia doczesnego już teraz otwiera na spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem. Że religia nie jest czymś marginalnym, lecz stanowi konstytutywny obszar istnienia, bez którego trudno sensownie przeżywać codzienność. Że ostatecznie, choćby nie wiadomo jakie atrakcje ofiarowywał świat, nie są one w stanie zaspokoić najintymniejszych ludzkich pragnień. Historia człowieka, bez włączenia w nią ziemskich dziejów Jezusa, byłaby okrojona z nadprzyrodzonej głębi, pozbawiona nadziei na osiągnięcie wiecznego szczęścia, byłaby boleśnie dramatyczna. Nic przeto dziwnego, że osoby wrażliwe na konfesyjny styl bycia starają się nie zrywać całkowicie swych powiązań z Kościołem i liturgią.

Czytaj więcej: Niedziela Palmowa 2015 r.